top of page

TLM - ŠIBENIK

  Nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš za lokaciju uklanjanja objekata elektrolize, ishodovano je od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Dozvola za uklanjanje spomenutih objekata.
 

  Za rušenje sljedećih objekata: 3 hale elektrolize, pogon između hala, rampa za ulaz strojeva, 4 spojna objekta, zgrada transformatora, ispravljačka stanica sa sobom za gašenje CO₂, angažirana je tvrtka Joning d.o.o..
 

  Rušenju hale pristupilo se na način da se unutar hale prvo ruše svi nenosivi zidovi i konstrukcije do nulte kote. Rušenje nenosivih konstrukcija unutar hale provodilo se bagerima s hidrauličnim kliještima i čekićima. Nakon rušenja nenosivih konstrukcija pristupilo se recikliranju materijala koji je nastao rušenjem istih.

  Urušeni materijal od uklanjanja nenosive konstrukcije se hidrauličnim pulverise-om dodatno usitnjavao i odvajao dio željeza prije ubacivanja takvog materijala u koš drobilice za završno recikliranje.


  Sveukupni proces rušenja objekata, usitnjavanja materijala te završne reciklaže proveden je maksimalno profesionalno i uspješno.

bottom of page