top of page

HORTIKULTURA

Hortikultura je znanost o intenzivnom, komercijalnom uzgoju kultiviranih biljaka poput povrća, voća, cvijeća te plantaža šumskog drveća, uzgoja sjemena i sl.
Kontaktirajte nas za usluge u građevinarstvu, rušenje i uklanjanje objekata, drobljenje i reciklažu, hortikulturi, bušenje i rezanje betona te prijevoz specijalnog tereta. 

hortikultura gardening dirt
bottom of page